Utbildningar och kurser

Täbyhälsan erbjuder utbildningar och kurser inom områdena arbetsmiljö och friskvård, samt första hjälpen och hjärt-lungräddning. Vi kan även genomföra utbildningar hos företag, både skräddarsydda och standardutbildningar. Kontakta oss för information och anmälan. 

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Vilja - våga - kunna, dag I

Trygg och säker arbetsmiljö ger oss förutsättningar att må bra av jobbet!

Bra arbetsmiljö kan bidra till en högre effektivitet och lönsamma arbetsplatser.

Ett fungerande arbetsmiljöarbete för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet ger de förutsättningarna. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet.

I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. Systematiskt Arbetsmiljöarbete är metoden som hjälper företag och organisationer att arbeta för trygga företag med trygga medarbetare. Men hur gör man?

Under dagen varvas diskussioner och praktiska övningar med föreläsningar. Deltagarna får lära sig tolka situationer, samarbeta och kommunicera samt lära sig söka den information man behöver för att utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöutbildning påbyggnad

Vilja - våga - kunna, dag II

Under denna påbyggnadsdag varvas diskussioner och praktiska övningar med föreläsningar. Deltagarna får lära sig tolka situationer, samarbeta och kommunicera samt lära sig söka den information man behöver för att utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Mindfulnesskurs  (MBSR)

Stresshantering och djupare återhämtning

  • För ökat välbefinnande och fokus i vardagen
  • Stressreducerande
  • Lindrande vid nedstämdhet och sömnstörningar
  • Kroppsscanning, mindfulnessmeditationer och lätt mindfulnessyoga
  • Medveten sinnesnärvaro
  • Guidade meditationer på ljudfil och deltagarmaterial
  • 8 sammankomster à 2 timmar och egna övningar

Hjärt- lungräddning (HLR)

 1. Utföra HLR
 2. Använda hjärtstartare
 3. Lägga i stabilt sidoläge
 4. Åtgärder vid luftvägsstopp

  Första hjälpen

 5. Lägesbedömning
 6. Andning
 7. Blödning
 8. Cirkulationssvikt
 9. Första hjälpen vid akut skada eller sjukdom