Utbildningar och kurser

Täbyhälsan erbjuder utbildningar och kurser inom områdena arbetsmiljö och friskvård, samt första hjälpen och hjärt-lungräddning. Vi kan även genomföra utbildningar hos företag, både skräddarsydda och standardutbildningar.

Täbyhälsan är av Afa Försäkring godkänd utbildningssamordnare, vilket innebär att företag och organisationer inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för de anställda, har möjlighet att få ersättning för kostnader de har för Täbyhälsans arbetsmiljöutbildningar. Läs mer här.

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Vilja - våga - kunna, dag I

Trygg och säker arbetsmiljö ger oss förutsättningar att må bra av jobbet!

Bra arbetsmiljö kan bidra till en högre effektivitet och lönsamma arbetsplatser.

Ett fungerande arbetsmiljöarbete för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet ger de förutsättningarna. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet.

I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. Systematiskt Arbetsmiljöarbete är metoden som hjälper företag och organisationer att arbeta för trygga företag med trygga medarbetare. Men hur gör man?

Under dagen varvas diskussioner och praktiska övningar med föreläsningar. Deltagarna får lära sig tolka situationer, samarbeta och kommunicera samt lära sig söka den information man behöver för att utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Se kursbeskrivning här.

Plats:

Scandic Täby, Näsbyvägen 4, 183 30 Täby

Tid: 

Onsdag den 11 september 2024, kl 08.30-16.00

Pris:

5400 kr (alternativt tidsavdrag för företag med Basavtal). Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår.

Anmälan och frågor:

info@tabyhalsan.se

Sista anmälningsdag 21 juni, efter detta datum är anmälan bindande.

Kursansvarig:

Ylva Eriksson, leg psykoterapeut

Arbetsmiljöutbildning påbyggnad

Vilja - våga - kunna, dag II

Under denna påbyggnadsdag varvas diskussioner och praktiska övningar med föreläsningar. Deltagarna får lära sig tolka situationer, samarbeta och kommunicera samt lära sig söka den information man behöver för att utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Se kursbeskrivning här.

Plats:

Scandic Täby, Näsbyvägen 4, 183 30 Täby

Tid: 

Nästa tillfälle planeras till hösten 2024
 

5400 kr (alternativt tidsavdrag för företag med Basavtal). Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår.

Anmälan och frågor:

info@tabyhalsan.se

Kursansvarig:

Ylva Eriksson, leg psykoterapeut

Mindfulnesskurs  (MBSR)

Kursen vänder sig till dig som upplever stress på jobbet eller i vardagen. Du har kanske fysiska symtom av olika slag. Du önskar att må bättre och känna dig mer i balans eller du mår dåligt och önskar redskap för att kunna förhålla dig och hantera din situation mer långsiktigt.

Målet med kursen är att öka vår medvetenhet om tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser så att vi kan välja hur vi hanterar olika situationer snarare än att reagera automatiskt. Du lär dig att medvetet arbeta med att möta stress, utmaningar och krav i vardagslivet. Att låta hjärnan fokusera på verkligheten, här och nu, ger oss möjlighet att utforska och utveckla våra resurser och ta mer medvetna beslut i vår vardag.

Varje grupptillfälle är ca 2 timmar. Programmet är upplevelsebaserat och innehåller mindfulnessövningar som kroppsscanning, mindfulnessmeditation och mindfulnessyoga samt reflektioner i grupp. Du kommer att göra dagliga hemuppgifter i form av guidade mindfulnessövningar och får ljudfiler och deltagarmaterial som underlättar ditt utövande.

Omfattning:

8 grupptillfällen

Antal deltagare:

Max 10

Plats:

Täbyhälsans lokaler på Kanalvägen 15, Roslags Näsby

Tid: 

Nästa kurs planeras under 2024

Pris:

5 860 kr (alternativt tidsavdrag för företag med Basavtal)

Anmälan och frågor:

info@tabyhalsan.se

Kursansvarig:

Anna Belin Årjes

Samtalsterapeut, steg 1 KBT

Mindfulnesslärare i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)

Hjärt- lungräddning (HLR)

 1. Utföra HLR
 2. Använda hjärtstartare
 3. Lägga i stabilt sidoläge
 4. Åtgärder vid luftvägsstopp

  Första hjälpen

 5. Lägesbedömning
 6. Andning
 7. Blödning
 8. Cirkulationssvikt
 9. Första hjälpen vid akut skada eller sjukdom

  Hör av dig till din kontaktsköterska eller maila oss på info@tabyhalsan.se för mer information.

  Öppna kurser:

 10. Hjärt-lungräddning och Första hjälpen
 11. Pris:

  1740 kr/deltagare för avtalskunder (alternativt tidsavdrag för företag med Basavtal), 2075 kr/deltagare för kunder utan avtal

  Tid: 

  Torsdag den 26 september kl 8-12

  Anmälan och frågor:

  info@tabyhalsan.se

  Sista anmälningsdag 12/9

  Plats:

  Täbyhälsans lokaler på Kanalvägen 15, Roslags Näsby