Basavtal med tidspott

Denna avtalsform innebär att företaget köper en tidspott, beräknad utifrån antalet anställda. Tidspotten är inte personbunden utan kan nyttjas där den behövs bäst, exempelvis för att uppfylla arbetsgivaransvaret inom arbetsmiljö och rehabilitering.

Exempel på valbara tjänster:

 • Utredning och rehabilitering vid arbetsrelaterad skada eller sjukdom

 • Läkarbesök

 • Förstadagsintyg

 • Arbetsförmågebedömningar

 • Samtalsterapi

 • Chefsstöd

 • Skyddsronder med analys och mätningar av den fysiska arbetsmiljön

 • Rådgivning om arbetsplatsens ergonomiska utformning

 • Rådgivning och stöd rörande den psykosociala arbetsmiljön

 • Riktade undersökningar och medicinska intyg för riskgrupper m.fl.

 • Kurser och utbildningar, t.ex. Bättre ArbetsMiljö (BAM), mindfulness, hjärt- & lungräddning och första hjälpen

 

Tilläggstjänster

Hälsoundersökningar och hälsoprofiler kan läggas till ovanstående abonnemang till rabatterat pris.

Om tidspotten skulle ta slut debiteras överskjutande tid enligt vår förmånligaste prisplan.

Kontakta oss för offert.