Rehabilitering

Rehabilitering av personer med nedsatt arbetsförmåga är ett ansvar som åligger arbetsgivaren, detta oavsett om arbetsförmågenedsättningen beror på faktorer på arbetsplatsen eller i privatlivet.

Täbyhälsan har lång erfarenhet av rehabilitering bland annat inom

  • Arbets- och förslitningsskador
  • Stressrelaterad ohälsa och annan psykisk ohälsa
  • Missbruk och riskbruk
  • Upprepad korttidsfrånvaro, föreläggande om förstadagsintyg

Vi ger stöd åt både individ och arbetsgivare för att få en så effektiv och bra rehabiliteringsprocess som möjligt.

Vi gör arbetsförmågebedömningar och omplaceringsutredningar samt medverkar vid rehabiliteringsutredningar och i kontakter med Försäkringskassan vid behov. Arbetet sker ofta tvärfunktionellt och kan allt efter situation involvera företagsläkare, fysioterapeut, företagssköterska och beteendevetare/psykoterapeut. Vi gör teambaserade bedömningar och individuellt upplagda behandlingsprogram i nära samarbete med arbetsgivaren.