Rehabilitering

Rehabilitering av personer med nedsatt arbetsförmåga är ett ansvar som åligger arbetsgivaren, detta oavsett om arbetsförmågenedsättningen beror på faktorer på arbetsplatsen eller i privatlivet.

Täbyhälsan har lång erfarenhet av rehabilitering bland annat inom

  • Arbets- och förslitningsskador
  • Stressrelaterad ohälsa och annan psykisk ohälsa
  • Missbruk och riskbruk
  • Upprepad korttidsfrånvaro, föreläggande om förstadagsintyg

Vi ger stöd åt både individ och arbetsgivare för att få en så effektiv och bra rehabiliteringsprocess som möjligt.

Vi gör arbetsförmågebedömningar och omplaceringsutredningar samt medverkar vid rehabiliteringsutredningar och i kontakter med Försäkringskassan vid behov. Arbetet sker ofta tvärfunktionellt och kan allt efter situation involvera företagsläkare, fysioterapeut, företagssköterska och beteendevetare/psykoterapeut. Vi gör teambaserade bedömningar och individuellt upplagda behandlingsprogram i nära samarbete med arbetsgivaren.

Rehabiliteringsstöd

Täbyhälsan är godkänd av Försäkringskassan för insatser inom Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

När en medarbetare har fysiska eller psykiska besvär kan ni anlita Täbyhälsan för att i förebyggande syfte utreda ohälsan och erbjuda samtalsstöd eller andra relevanta insatser, samt för att upprätta en plan för återgång i arbetet. För detta kan arbetsgivaren få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Läs mer här på Försäkringskassans hemsida.

Arbetsgivare med kollektivavtal kan dessutom även ansöka om rehabiliteringsstöd från Afa Försäkring för individuella rehabiliteringsinsatser som företagshälsovården utför. Läs mer här på Afa Försäkrings hemsida.