Avtal

De flesta av våra kunder väljer att vara anslutna genom avtal enligt någon av nedanstående abonnemangsformer, och får då förmånspris på Täbyhälsans hela utbud av tjänster. Det går att köpa våra tjänster även utan avtal, men då till ett högre pris.