Hälsoavtal med sjukvård

En avtalsform som ger tillgång till företagshälsovårdens hela utbud till rabatterat pris. Dessutom ingår obegränsat antal läkarbesök för anslutna medarbetare avseende sjuk­vård, patientavgift tillkommer vid dessa. Med detta avtal får ni företagshälsovård av högsta kvalitet, utan långa väntetider och med personligt bemötande.

Avtalet ger tillgång till:

 • Rabatterad prislista för företagshälsovårdens samtliga tjänster

 • Tillgång till obegränsat antal läkarbesök med patientavgift (dock ej rehabutredningar och rehabilitering,
  som debiteras enligt gällande timpris)

 • Utredning och behandling av sjukdomar och skador med besök hos läkare, sjuksköterska
  eller fysioterapeut

 • Vid behov remiss till specialistklinik

 • Telefonrådgivning i medicinska frågor

 • Samtalsterapi enligt prislista

 • Bokade besök så ofta det behövs, med korta väntetider

 • Akuta besök vid mindre allvarliga sjukdomar och skador

Tilläggstjänster

Hälsoundersökningar och hälsoprofiler kan inkluderas i ovanstående abonnemang till rabatterat pris.

Kontakta oss för offert.