Kombiavtal

En kombination av våra två abonnemangsformer till extra förmånligt pris (Basavtal med tidspott och Hälsoavtal med sjukvård).

Tilläggstjänster

Hälsoundersökningar och hälsoprofiler kan inkluderas i ovanstående abonnemang till rabatterat pris.

Avtalskunder erhåller förmånspris på alla våra tjänster.

Kontakta oss för offert.