Auktoriserad företagshälsovård

Täbyhälsan har i över 30 år levererat kvalitetssäkrade företagshälsovårdstjänster till företagskunder och deras anställda i norra Storstockholm. Idag betjänar vi över 600 företag i varierande storlekar och många olika branscher. Genom nätverket Riksnära Företagshälsovård kan vi i samarbete med andra företagshälsor runt om i Sverige erbjuda rikstäckande tjänster.

Täbyhälsan är auktoriserad medlem av Sveriges Företagshälsor och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001 Vår kvalitetspolicy finns att läsa här.  Vår miljöpolicy finns att läsa här.

Täbyhälsan står för hög kvalitet, god service och personligt bemötande. Vi har lång erfarenhet och tillhandahåller bred och aktuell specialistkompetens. Vid behov samarbetar vi med externa välrenommerade specialister.

Roslags Näsby husläkarmottagning är ett systerföretag till Täbyhälsan. Sedan 2022 ingår företagen i samma koncern som Furuhöjden Rehab.

Affärsidé, mission och vision

Täbyhälsans affärsidé är att erbjuda flexibel och komplett företagshälsovård av högsta kvalitet till företag och organisationer i norra Storstockholm.

Vår mission är att med personligt bemötande, servicekänsla och spetskompetens verka för bästa möjliga hälsa hos såväl kundföretag som individ.

Vår vision är att våra kunder ska vara de mest välmående företagen med de friskaste medarbetarna. 

Personlig och vardagsnära kontakt

Täbyhälsan har specialistkompetens inom arbetsmiljö och arbetsmedicin, och är därför en given samarbetspartner i allt som rör hälsa och ohälsa på arbetsplatsen.

Vi strävar efter bästa möjliga kontinuitet genom att lära känna dig, ditt företag och dina anställda. På så sätt kan vi ge er individuellt anpassade tjänster och service.

Välkomna att kontakta Täbyhälsan. Väl mött!

Vi som jobbar på Täbyhälsan

  • Företagsläkare
  • Företagssköterskor
  • Leg. psykoterapeut/beteendevetare
  • Arbetsmiljöingenjör
  • Fysioterapeut/ergonom
  • Administratörer 

Det här säger våra kunder om oss

”Täbyhälsans styrkor är framför allt tillgänglighet och det personliga mötet, bemötandet.”

”Den psykosociala delen är en styrka, fungerar väldigt bra.”

”Mycket bra kontakt med kontaktsköterskan som jag också använder mig av som bollplank."

”Väldigt viktigt för oss att medarbetarna är nöjda, vilket de är hos er.”