Nya arbetsmiljöutmaningar i pandemins kölvatten

Nu när läget i pandemin har börjat möjliggöra återgång till arbetet så finns många idéer om att framtidens lösning skulle kunna vara hybridarbetsplatser: Arbetstiden delas mellan kontoret och en hemarbetsplats, en form av lösning där de positiva aspekterna av hemarbete kan tas tillvara och möjliggöra flexibilitet för den anställde. För att skapa hållbara förändringar krävs förberedelse och planering där arbetets alla aspekter riskbedöms på förhand. Nya arbetssätt innebär nya utmaningar, och det gäller att ha i åtanke att nya arbetssätt kan medföra nya arbetsmiljörisker. Här krävs framförhållning och att det får ta tid att planera hur arbetet skall vara utformat för att vara hållbart. Misslyckade organisationsförändringar kan ge stor negativ ekonomisk påverkan och även påverka hälsan hos medarbetarna på ett negativt sätt. Missar kan ofta härledas till brister vid implementering/projektering.

För att underlätta vid organisationsförändring och för att förhoppningsvis införa nya arbetssätt som är hållbara, så är kartläggning av arbetsmiljön en central del. När medarbetarna arbetar hemifrån är det viktigt att hitta ett arbetssätt som borgar för en god arbetsmiljö. Det ställer högre krav på kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare då en chef ofta har sämre insyn i hemarbetsplatsen i jämförelse med arbetet på kontoret.

Exempel på viktiga arbetsmiljöområden som behöver undersökas och följas upp och som är relaterade till ett flexibelt arbete är:

Kanske behöver ni hjälp med utformning och anpassning av ert arbete? Vi på Täbyhälsan kan hjälpa ert företag med skräddarsydda lösningar och fungera som ett expertstöd på bred front inom arbetsmiljöområdet.

Rätt åtgärder vid rätt tidpunkt bidrar till en hållbar utveckling och ett friskare och starkare företag!

Arbetsmiljöföreskrifter finns på www.av.se

AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2012:2 Belastningsergonomi

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Länktips!

Lunds Universitet. (2021). Ergonomitips till hemarbetaren.

Prevent. (2021). Tips och råd vid distansarbete.

Centrum för Arbets- och Miljömedcin.(2013). Skapa variation i arbetet framför datorn.