Sjuk- och friskanmälan

Vår tjänst Sjuk- och friskanmälan förenklar processen vid korttidssjukdom för både arbetsgivare och anställd och ger dessutom betydande mervärden:

  • Den anställde sjukanmäler sig per telefon till en automatiserad rösttjänst vilken är öppen dygnet runt.

  • Arbetsgivaren får direkt besked via mail eller sms.

  • Den sjuke blir samma dag uppringd av legitimerad sjuksköterska som ger kvalificerad sjukvårdsrådgivning och vid behov hänvisar till rätt vårdnivå.

  • Den sjuke kan ställa medicinska frågor och få tips om egenvård vilket kan lindra eller förkorta sjukdomsförloppet.

  • Vid tredje sjukdomsdagen ringer legitimerad sjuksköterska åter upp den sjuke för att följa upp sjukdomsförloppet och ge ytterligare råd.

  • Friskanmälan sker även den via den automatiserade rösttjänsten.

Sjuk- och friskanmälan
med automatisk rösttjänst:
Telefon 08-510 655 57
Dygnet runt