Psykosocial arbetsmiljö

Psykisk ohälsa ökar och är idag den största orsaken till längre tids sjukskrivning. Det finns starkt vetenskapligt stöd för ett samband mellan faktorer i arbetsmiljön och psykisk ohälsa. Våra beteendevetare hjälper er att förbättra den psykosociala arbetsmiljön genom stöd, råd och utbildning till individer, grupper och arbetsledare inom:

  • Stresshantering och stressrelaterad ohälsa
  • Organisationsförändringar
  • Kränkande särbehandling
  • Konflikter
  • Hot och våld, krishantering
  • Missbruk och riskbruk