Ingen vaccination mot Covid-19

Region Stockholm tar inte hjälp av företagshälsovården i vaccinationsprogrammet.

Täbyhälsan kommer inte att delta i vaccinationen mot Covid-19 p.g.a. att Region Stockholm valt att ta hjälp av ett mycket begränsat antal privata vaccinationsmottagningar. Dessvärre ingår inte företagshälsovården bland dessa. Information om vaccination mot Covid-19 hittar du på 1177.se eller via appen Alltid öppet.

Nyhetsarkiv