Ansök om bidrag för förebyggande insatser och rehabilitering

Täbyhälsan är godkänd av Försäkringskassan för insatser inom Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

När en medarbetare har fysiska eller psykiska besvär kan ni anlita Täbyhälsan för att i förebyggande syfte utreda ohälsan och erbjuda samtalsstöd eller andra relevanta insatser, samt för att upprätta en plan för återgång i arbetet. För detta kan arbetsgivaren få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Läs mer här på Försäkringskassans hemsida.

För företag med kollektivavtal går det även att ansöka om ytterligare rehabiliteringsstöd från Afa Försäkring. Läs mer här på Afa:s hemsida.

Nyhetsarkiv