Hälsoundersökning

Hälsoundersökningar är ett bra verktyg i företagets arbetsmiljöarbete, för att förebygga arbetsmiljörisker och ohälsa på arbetsplatsen. Fokus ligger på arbetsmiljöfaktorer och förebyggande hälsovård ur ett arbetsmiljöperspektiv. Stor vikt läggs vid hur medarbetaren har det på jobbet – arbetsmiljörisker, stress, trivsel. Även livsstilsfaktorer behandlas – sådant som har bäring på medarbetarens arbetsförmåga idag och i framtiden.

Samtal med företagssköterska

Kartläggning och rådgivning kring arbetsmiljö, hälsa och levnadsvanor. Utgångspunkt för samtalet är ett frågeformulär som personen fyller i inför hälsoundersökningen.

Provtagning

  • Blodfetter (kolesterol, triglycerider)
  • Blodvärde (Hb)
  • Blodsocker (glukos)
  • Levervärde (GT)
  • Njurvärde (kreatinin)
  • Infektionsvärde (CRP)

 

Beroende av kön, ålder och ärftlighet kan även följande analyseras:

  • Sköldkörtelhormon (TSH) för kvinnor över 45 år
  • Prostataprov (PSA) för män över 50 år
  • Avföringsprov (F-Hb) för män och kvinnor över 50 år

 

Puls och blodtryck

Vilo- EKG

Syntest och hörselkontroll

Längd, vikt, BMI och midjemått

 

Utandningstest

Ett enklare utandningstest, för att spåra KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) erbjuds rökare och övriga riskgrupper.

 

 

Hälsoundersökningen utförs av sjuksköterska och provsvaren bedöms av läkare.

Provsvaren lämnas till den undersökte efter cirka två veckor.

Uppföljning vid avvikelse med ny provtagning och rådgivning.