Friskvård

Med aktiv friskvård ökar de anställdas välbefinnande och hälsa, vilket medför att prestationsförmågan ökar. Samtidigt kan företagets kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering minska. Vi medverkar med vår kompetens tillsammans med er utifrån behov.

Täbyhälsan arbetar utifrån en helhetssyn på hälsa. Exempel på områden där vi kan bistå med föreläsningar eller andra insatser är:

  • Kost: Information om kost kan ske både individuellt och i grupp. Detta kan förslagsvis ske efter genomförd hälsoundersökning.
  • Motion: Information om motionens effekter på hälsan. Enskild rådgivning om lämplig träning.
  • Rökning: Hjälp till rökstopp samt stöd i att förbli rökfri. I grupp eller individuellt.
  • Alkohol (samt andra droger): Missbruk och riskbruk av alkohol är ett av våra största folkhälsoproblem. Förebyggande saklig information för personer i riskzonen har visat sig ha en långsiktig effekt på hälsan.