Företagshälsovård

Friska anställda - välmående företag

Företagshälsovård ger friskare och gladare medarbetare, sänker kostnaderna för sjukfrånvaro och ökar lönsamheten. Täbyhälsan hjälper små och stora företag i alla branscher med specialiserade tjänster inom friskvård, sjukvård, rehabilitering och arbetsmiljö.