Läkemedelsverket varnar för otillförlitliga Corona-tester

Läkemedelsverket avråder bestämt företag och privatpersoner från att använda hemmatester för att påvisa Covid-19.

De tester för att påvisa Covid19 som erbjuds på flera webbsidor lever inte upp till de krav som ställs i det medicintekniska regelverket. De är inte tillförlitliga och kan göra mer skada än nytta, i värsta fall leda till ökad smittspridning. Tills vidare utför Täbyhälsan inga Covid19-tester. Läs mer här: Läkemedelsverket

Nyhetsarkiv