Grunder i systematiskt arbetsmiljöarbete del 1, digitalt seminarium

Roller, regelverk och samverkan - grunder i systematiskt arbetsmiljöarbete del 1. Tisdag 11 maj kl 9-12.

För chefer, skydds- eller arbetsmiljöombud eller andra intresserade medarbetare som önskar få grundläggande kunskap och inspiration för att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Läs mer

Nyhetsarkiv