Att tänka på vid distansarbete

Vid arbete i hemmet behövs andra sätt att utforma arbetsmiljön.

En funktionell arbetsplats vid distansarbete är viktig om man ska jobba där regelbundet. Även om arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön ska arbetstagarna delta i arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att rapportera risker, sjukdom och olycksfall. Läs mer på Prevents hemsida: Distansarbete

Nyhetsarkiv