Att tänka på för dig som arbetar hemma

Även när man jobbar hemma är ergonomi viktigt.

Vår ergonom Ann Dundas delar med sig av sina bästa tips för att anpassa hemarbetsplatsen. ArbetaHemma.pdf

Nyhetsarkiv