Återgång till arbetet efter coronakrisen

När det börjar bli dags att återgå till arbetsplatsen igen finns en del att tänka på.

Prevent har sammanställt en checklista med råd till arbetsgivarna inför återgången till arbetet efter distansarbete och/eller korttidspermittering under coronakrisen: atergang-till-arbetsplatsen-efter-coronan.pdf

Ytterligare tips och råd i samband med coronaepidemin hittar du här: https://www.prevent.se/amnesomrade/coronaviruset/

Nyhetsarkiv