Arbetsmiljö

Alla arbetsgivare är ålagda att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Ansvaret består i att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen genom att undersöka arbetsförhållandena, bedöma risker och vidta åtgärder vad gäller fysiska, sociala och organisatoriska faktorer i arbetsmiljön.

Klicka här för aktuell information om arbetsmiljö

Täbyhälsan är ditt företags expertresurs inom allt som har med arbetsmiljöarbete att göra. Vi stödjer er i ert arbete med att följa de krav som ställs på verksamheten och hjälper er att åtgärda eventuella problem. Vi arbetar tvärvetenskapligt och har hög kompetens inom teknisk, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, ergonomi, beteendevetenskap och arbetsmedicin.